Polityka prywatności i bezpieczeństwa

Szanowni Państwo,


w związku z tym nowymi przepisami o ochronie danych osobowych RODO przygotowaliśmy dla Państwa niezbędne informacje - dowiecie się z nich, w jaki sposób przetwarzamy Wasze dane osobowe oraz jakie macie Państwo związane z tym prawa.


Klauzula informacyjna:


W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, firma Wytwarzanie Opakowań z Papieru i Tektury Marek Koczorowski ul.Kręta 35 05-400 Otwock NIP:5320004462, jako Administrator danych osobowych informuje, że przetwarza Państwa dane osobowe.

Dane osobowe  - imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail - przekazane nam zostały przez Państwo osobiście, w celu skorzystania z usług naszej firmy, są nam one niezbędne do realizacji usługi i wystawiania faktur.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, które mogłyby pojawić się wyniku realizacji zakupu internetowego, do czasu ich ustawowego wygaśnięcia oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z zapisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591).

Przysługuje Państwu prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania danych przez administratora, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przysługuje także Państwu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez administratora.

Koszyk jest pusty